Tilvenning

Hvor mye tilvenning barnet trenger er veldig individuelt og det er dere foreldre som må være med å bestemme lengden på denne tilvenningen. Det mest vanlige er å bruke tre dager.

Den første dagen kommer dere og hilser på og dere vil bli tatt i mot av primærkontakten.
Ofte holder det for barnet å være i barnehagen 2-3 timer den dagen.
Det er mange nye inntrykk, og det er viktig at barnet får en positiv opplevelse av den første dagen.
Denne dagen er dere sammen med barnet hele tiden.

Dag to kan man være i barnehagen litt lenger, kanskje delta på et måltid og kanskje prøve at foreldrene kan gå i fra en liten stund.

Den tredje dagen kan vi prøve nesten en full dag og store deler av den uten foreldre, men dere må være tilgjengelige og ikke langt unna.

Mange foreldre erfarer at det er vanskelig å konsentrere seg om jobben, dersom man har gått fra et gråtende barn i barnehagen.
De fleste barn slutter å gråte relativt fort.
Det er helt i orden å ringe oss etter en stund for å høre om barnet har roet seg.
Med en bekreftelse på det, kan man senke skuldrene og ta fatt på arbeidsdagen.

EnglishNorwegian