Våre avdelinger

Sammen om å sette verdifulle spor

Revehiet er en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år.
På Revehiet jobber Vivian, Anette, Rhea, Sølvi og Ann.
En flott gjeng med trygge og gode voksne med lang fartstid i barnehagen.
Vivian leder avdelingen med trygg og stødig hånd.
Avdelingen er god på tilrettelegging, nærhet til enkeltbarn og ivareta barnas behov.
I tillegg bruker de mye tid på sang og musikk på avdelingen.

Maurtua er en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år.
På Maurtua jobber Charito, Jenelyn, Linghua, Lillian, Linda Marie og Nooria.
En gruppe ansatte som har mye erfaring og kunnskap om barns behov.
På Maurtua er de glad i sang og musikk, og barna koser seg med flotte samlinger fra kreative voksne.
De liker også å gi barna mulighet til utfoldelse med utkledningsklær i lek og drama.
Linda Marie har lang erfaring som leder og er pedagogisk leder på avdelingen.

Pinnsvinhulen er en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år.
På Pinnsvinhulen jobber Marianne, June, Elizabeth, Torunn, Yuni og Jenelyn.
En gjeng ansatte som koser seg med mye glede og humor, latter og smil sitter løst hos denne gjengen.
På Pinnsvinhulen finner du de voksne på gulvet i lek og aktivitet med barna.
Marianne leder avdelingen med fokus på å se hvert enkelt barn og å tilrettelegge for barnas behov.

Bjørnehiet er en storbarnsavdeling med barn i alderen 3-5 år.
På Bjørnehiet jobber Torhild, Marny, Anna, Kirsti, Dordi og Sandra.
De ansatte er god på enkeltbarn og å se barnas behov. De jobber mye i smågrupper og foretrekker deling av gruppene for å komme tettere inn på enkelt barnet.
De går mye på tur, og her er ikke ret noe hindring. Kreativ utfoldes er også et kjennetegn for denne avdelingen. Her er ofte formingsaktivitetene også med ut på tur.
Sandra er pedagogisk leder på avdelingen. Hun er ny hos oss, men har lang erfaring som leder fra annen barnehage.

Kråkereiret er en storbarnsavdeling med barn i alderen 3- 5 år.
På Kråkereiret jobber Karina, Anne Grethe, Irena, Elisabeth, Ingjerd, Linda Kristin og Izabela. Denne kreative gjengen er også glad i å dele barna i små grupper og bruke naturen som lekearena.
Avdelingen er god på kreativ utfoldelse og bruker også gjerne fortellinger og eventyr til inspirasjon.
Elisabeth er leder for avdelingen, og har med seg en personalgruppe med mange års erfaringer fra vår barnehage.

Humlebolet er førskoleavdelingen vår med barn i alderen 5-6 år.
Siste året i barnehagen har vi valgt å samle alle førskolebarna på egen førskoleavdeling.
På førskoleavdelingen jobber de med skoleforberedende aktiviteter, styrking av vennskap og relasjonsbygging.
På Humlebolet jobber Martin, Martha, Gunni, Renate, Anita, Lena og Elisabeth.
Anita er pedagogisk leder på avdelingen, og hun og hennes medarbeidere har et brennende engasjement for tilrettelegging av pedagogisk aktivitet for barn i førskolealder.
Høy trivsel og god stemning fyller avdelingen gjennom hele det siste året i barnehagen.
Året avsluttes med overnattingstur til Sætervika leirsted i Tysse i Samnanger.