Styr og stell

Lov om barnehager.
Vi er en offentlig godkjent barnehage, og jobber under rammene til Lov om barnehager.

Rammeplan for barnehager.
Rammeplan for barnehager gjeldende fra 01.08.17
Rammeplanen bygger på det grunnlag som er nedfelt i lov om barnehager og Stortingets behandling av denne.
Målet med rammeplanen er å gi personalet ved barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Barnehagens samfunnsmandat.
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barna under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.
Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

Barnehagens plattform.
Nordhordland Indremisjon og NLM, Region Vest eier og driver barnehagen.
Barnehagen skal i nær forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi barna kristen oppdragelse i et godt, trygt miljø. Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og utvikle deres evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for medmennesker både i hjemlandet og mellom andre folkeslag.
Barnehagen legger vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet.

AS-STYRET
Barnehagen er organisert i et aksjeselskapog styres av et styret med valgt styreleder.
Styret består av fire personer, to rep. fra hver eierorganisasjon.
Styret behandler de saker som eier formelt har ansvar for. Disse sakene er bl.a. ansettelse, økonomi og interkontroll systemet.

EnglishNorwegian