Foreldre-pålogging

Knarvik barnehage bruker et nettbasert barnehageprogram som heter Vigilo.
Dette programmet håper vi kan styrke kontakten mellom hjemmet og barnehagen,
men det skal ikke erstatte den daglige personlige kontakten som vi verdsetter høyt.

Alle foreldre skal ha fått tilgang til våre foreldresider ved oppstart i barnehagen. Hvis ikke, ta kontakt med barnehagen.
På foreldresidene legge vi inn dagsrapporter, meldinger, ukeplaner, bilder fra barnas aktiviviteter og annen informasjon til foreldre.

For å komme til Vigilo for Knarvik barnehage:

Klikk her for å logge på

EnglishNorwegian