Om oss

Knarvik barnehage er en heldags barnehage med 6 avdelinger. Barnehagen ligger sentralt plassert i Knarvik med skog og natur rett utenfor barnehagegjerde.

1.august 2009 flyttet barnehagen inn i et nytt bygg og utvidet virksomheten.
Barnehagen er den eldste heldagsbarnehagen i gamle Lindås kommune. «Gamle» Knarvik barnehage ble bygget i 1980.

Nordhordland Indremisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Vest eier og driver barnehagen. Barnehagen blir drevet på ideelt grunnlag og eierne har aldri hatt som intensjon å drive kommersielt.

Trygghet, trivsel og tid

Vi bygger vår visjon på tre grunnleggende faktorer: trygghet, trivsel og tid. Vi vil sammen skape en barnehage som gir alle trygghet, trivsel og tid i barnehagehverdagen. Trygghet for barn, for foreldre og for personal. Trivsel for barn, for foreldre og for personal. Tid til barna, til foreldrene og til personalet.

Kristen profil
«Sammen om å sette verdifulle spor»

Knarvik barnehage har en vid praktisering av lovens kristne formålsparagraf. Vårt mål er å skape et barnehagemiljø som preges av våre kristne verdier. Dette skal skje i en åpen og trygg kontakt, og samarbeid med barnas hjem.

Barna vil i barnehagehverdag møte enkle kristne fortellinger og sanger, samt voksne som ønsker å være gode modeller for barna.
Vi markerer de kristne høytidene, og vi tar opp tema som omhandler etikk og verdier.

 

EnglishNorwegian