Natur, miljø og teknikk

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær.
Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk

Barnehage skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær.
Likeså kunnskap og samspillet i naturen og den bærekraftige utvikling.

Knarvik barnehage har en flott naturtomt som gir barna mange ulike naturopplevelser.
Her er det mulighet til å oppleve naturens samspill og å undre seg over naturens mange fenomener.

EnglishNorwegian