Nærmiljø og samfunn

Barnas medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn.
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet.
Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag.

Et av satsingsområdene i Knarvik barnehage er sosial kompetanse.
Vi jobber med strategier fra «De utrolige årene»
Vi tror dette er gode verdier for å møte samfunnet og dets utfordringer.

EnglishNorwegian