Kvalitetsutvikling

Knarvik barnehage er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Gjennomføring av planene skal være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barnas medvirkning.

Knarvik barnehage ønsker å legge til rette for bredest mulig medvikning fra barn, foreldre, barnehagens personale og eier i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagen pedagogiske virksomhet.

EnglishNorwegian