Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Barna skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.
For barn er fagområdet viktig redskap for sansing, opplevelse, tenking og kommunikasjon.

I barnehagen vil barna ha god tilgang til ulike formingsmateriell, og i løpet av uken jobber barna i mindre grupper med tema inne fagområdet.

EnglishNorwegian