Kropp, bevegelse, mat og helse

Vaner og handlingsmønster tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge tilrette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Barnehagen ser det som en viktig oppgave å ta vare på barnas lek ute – i all slags vær. Vi har en flott naturtomt med trær og variert terreng, Vi satser i tillegg på turer og mye uteaktiviteter.
Hver dag lager vi til en god frokost , et sunt lunsj måltid og fruktmåltid for barna.

EnglishNorwegian