Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeidet med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.
I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler , sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.

Barnehagen skal bidra til at barna leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Språk er et viktig satsingsområde i Knarvik barnehage.
Vi har tilsatt en ekstra pedagog for å jobbe opp mot barn som har begynnende utfordringer i forhold til språket.

Vi bruker dialogisk lesing som et arbeidsverktøy og har egne språkgrupper på avdelingen.
Vi har lesegrupper for barna til fruktmåltidene på de store avdelingene.
Knarvik barnehagen deltar i arbeidet med Språkløyper.

EnglishNorwegian