Jobbe hos oss?

Sammen om å sette verdifulle spor

Hvorfor velge oss?

Hva kan vi tilby deg?

 • Vi har et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Vi har høy trivsel og en stabil personalgruppe
 • Vi har engasjerte, motiverte og kunnskapsrike ansatte
 • Vi møtes på fritiden til sosiale sammenkomster, julebord, sommeravslutning m.m.
 • Vi jobber med Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS), Språkløyper, Cos og De utrolige årene (DUÅ)
 • Vi har pedagogisk fagleder i 100 % stilling med ansvar for barnehagens faglige innhold og kompetansebygging for personalet. Faglederen jobber inn mot og i avdelingene
 • Vi har språk- og miljøpedagog i 100 % stilling med ansvar å gi hjelp til avdelingen i forhold til barns språkutfordringer og ha forebyggende fokus på et trygt og godt barnehagemiljø
 • Vi har bemanning på avdelingen under planleggingstiden til pedagogene, fagarbeiderne og assistentene
 • Vi har vikar ved sykefravær fra første fraværsdag og ved ferie
 • Vi har bemanning tilsatt «på topp» som sikrer kjente ansatte som vikar ved fravær
 • Vi har ordnede arbeidsforhold med tariffavtale og bedriftshelsetjeneste gjennom PBL
 • Vi har gode pensjons og forsikringsordninger gjennom PBL
 • Vi tilbyr ansatte uteklær – regntøy og vinterdress
 • Vi er en idealistisk drevet barnehage med god økonomi