Informasjon

Sammen om å sette verdifulle spor

Kort om Knarvik barnehage

Du finner oss i Lonsvegen i Knarvik, nabo til Knarvik barneskule/Knarvik Arena.

Vi er en privat heldagsbarnehage som drives som et aksjeselskap på idealistisk grunnlag.

Barnehagen blir drevet i samsvar med Lov om barnehager m/forskrifter, Den Norske Kirkes bekjennelsesskrifter, rammeplan for barnehager, barnehagens vedtekter fastsatt av eier, årsplan for
barnehagen og de forutsetninger og retningslinjer som departementet til enhver tid fastsetter.

Vi har 6 avdelinger – en førskoleavdeling, 2 storbarnsavdelinger og 3 småbarnsavdelinger.
⇒ Trykk her for å komme til avdelingene

Vår åpningstid er kl. 06.30-17.00 mandag-fredag hele året.

Vi serverer 3 måltider pr. dag, frokost, lunsj og frukt.

Vår pedagogiske verktøy er Trygghetssirkelen (COS), De utrolige årene (DUÅ), Språkløyper og Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS)
⇒ Trykk her for å lese mer

Våre satsingsområder er sosialkompetanse, omsorg og lek = SOL
⇒ Trykk her for å lese mer

Vår barnehagehverdag er preget av de 3 T-ene trygghet, trivsel og tid.
Sammen om å sette verdifulle spor.