Hvorfor velge Knarvik barnehage?

Når foreldre skal velge barnehage til sitt barn, er det ulike faktorer som har betydning. For noen er det viktigst at barnehagen ligger i nærmiljøet, mens andre velger barnehage etter satsningsområder. Her har vi beskrevet hva vi mener er gode årsaker til å velge Knarvik barnehage.

Hvorfor velge Knarvik barnehage til deres barn:

 • Vi ser hvert enkelt barn og ivaretar barnets behov.
 • Vi ønsker å være så fleksible som mulig i møte med foreldrenes behov – men vektlegger barnas behov først og fremst.
 • Vi vektlegger turer ut av barnehagen og opplevelser for barna, slik at de får felles erfaringer som knytter dem sammen – og de kan bruke det i leken.
 • Vi har et høyt fokus på omsorg for barnet og barnets foreldre.
 • Vi vektlegger tid til lek som er barnas viktigste uttrykksmiddel.
 • Vi jobber med rammeprogram knyttet til å styrke barnets emosjonelle og sosialkompetanse, og med programmet De utrolige årene.
 • Vi har nulltoleranse mot mobbing og krenkelser, og jobber forebyggende for å gi barna et trygt og godt barnehagemiljø.
  Inkluderende barnehage- og skolemiljø (IBS)
 • Vi jobber også med språkløypeprogrammet, og har et høyt fokus på å skape et godt språkmiljø og økt leseglede hos barna.
 • Vi har i mange år hatt fokus på bevisst kosthold og fysisk aktivitet.
 • Vi har en meget stabil personalgruppe med dyktige og erfarne ansatte.
 • Vi er en barnehage med stabil økonomi – og hvor overskudd investeres i driften, økt pedagogisk bemanning og pedagogisk materiell til barna.
 • Vi prioriterer å sette inn vikarer ved fravær og ivaretar dermed både barnas sikkerhet og at det pedagogiske arbeidet kan gjennomføres som planlagt.
 • Vi benytter faste vikarer og stiller høye krav til vikarene våre.
 • Vi har ansatt pedagogisk fagleder, språkpedagog,  vaktmester og kjøkkenmedarbeider i tillegg til den pedagogiske grunnbemanningen vår.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og glede – det smitter over på både barn og foreldre.
 • Vi er medlemmer av PBL, og har tariffavtale og ordnede arbeidsforhold.
 • Vi er en røykfri barnehage!

Les mer:
Søk om plass i Knarvik Barnehage

EnglishNorwegian