Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling.

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.

Daglig kontakt med alle foreldre i hente og leveringssituasjonen er et viktig mål for oss. Tilrettelegging av andre treffpunkt er også viktig.

Foreldrene sikres medvikning på barnehagens samlende virksomhet gjennom deltakelse i foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldregruppen er en viktig ressurs for barnehagen som vi ønsker et nært og god samarbeid med.

EnglishNorwegian