Barnehagens fagområder

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Til hvert fagområde er det formulert mål for barnas utvikling og læring og for personalets ansvar for læringsprosessen.

Arbeidet vil være tilpasset barnets alder, interesse og barnegruppens sammensetning.

Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

EnglishNorwegian