Etikk,religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger.
Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.

Knarvik barnehage legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet.
Vi har egne kristne samlinger der vi formidler fortellinger og sanger.
Vi bruker kristent bordvers, og legger vekt på kristne verdier i syn på barna og arbeidet i barnehagen.

EnglishNorwegian