Eiere og administrasjon

Sammen om å sette verdifulle spor

EIER-STYRET

Barnehagen er organisert i et aksjeselskap der de to kristne eierorganisasjonene NLM og Nordhordland Indremisjon eier 50% hver. Styret består av fire personer – to representanter fra hver eierorganisasjon.
Styret behandler de saker som eier formelt har ansvar for. Disse sakene er bl.a. ansettelse, økonomi og internkontrollsystemet.

Styrets leder 2023-2024.
Harald Berge Breistein
e-post: hbreistein@pregbarnehager.no
mob: 40404794

BARNEHAGENS ADMINISTRASJON

Daglig leder, 100 % stilling
Agnes Sønstabø
e-post: agnes@knarvikbarnehage.no
kontor tlf: 92279711
jobb mob: 99153485

Kontormedarbeider, 60 % stilling
Olaug S. Bratshaug
e-post: olaug@knarvikbarnehage.no
kontor tlf: 45237782

Pedagogisk fagleder, 100 % stilling
Hildur Frigstad
kontor tlf: 45237782

Språk- og miljøpedagog, 100 % stilling
Hilde Eggen
kontor tlf: 45237782

Vaktmester og Kjøkkenmedarbeider, 100 % stilling
Stig Folkestad
jobb mob: 92298817