Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplan.
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.

Et etisk perspektiv legges til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn. Personopplysninger skal behandles i samsvar med personopplysningsloven.
Dokumentasjon knyttet til enkelt barn kan kun skje i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte.
Denne typen dokumentasjon er underlagt taushetsplikt.

EnglishNorwegian