Dagsrytmen

06.30 Barnehagen åpner.
Barna leveres på fellesrommet (1. etasje). Rolig lek.
06.45 Medbrakt frokost.

07.30 Barnehagens ulike avdelinger åpnes.
08.30 Frokost på avdelingene
08.50 Lek på avdelingen. Barnas valg.
09.00 Innen kl. 9, gi beskjed om barnet ikke kommer i barnehagen.

09.30 Dagens aktiviteter starter. Utelek for barna på småbarnsavdelingene
11.30  Lunsj.
12.00 Utetid for barna på storbarnsavdelingene.
Sovetid og innelek for barna på småbarnsavdelingene

14.30 Fruktmåltid.
15.00 Rolig lek på avdelingen eller lek ute.

16.15 Alle barna som ikke er hentet samles på fellesrommet (1. etasje).
Rolig lek.
17.00 Barnehagen stenger.

EnglishNorwegian