Vår dagsrytme

Sammen om å sette verdifulle spor

Barnehagens åpningstid: kl. 06.30 -17.00

  • Det anbefales at barnas oppholdstid i barnehagen ikke strekker seg til hele åpningstiden, men begrenses til maks 9 timer dagen.
  • I tidsrommet kl. 09.30-14.00 avvikles i hovedvekt de faste og de planlagte aktivitetene i barnehagen.

06.30 Barnehagen åpner. Barna leveres i barnehagens fellesrom. Rolig lek.

06.45 Medbrakt frokost – fellesrommet.

07.30 Barnehagens ulike avdelinger åpnes.

08.30 Frokost på avdelingene.

08.50 Lek på avdelingen, barnets valg.

09.00 Innen kl. 09.00, gi beskjed om barnet ikke kommer i barnehagen.

09.30 Dagens aktiviteter starter. Gruppeaktiviteter, samling, tur, lek m.m. Utelek for barna på småbarnsavdelingene.

11.30 Lunsj.

12.00 Utelek for barna på stor avdeling. Sovetid og innelek for barna på småbarnsavdelingene.

14.30 Fruktmåltid.

15.00 Rolig lek på avd. eller lek ute.

16.15 Alle barn som ikke er hentet samles på fellesrommet. Rolige aktiviteter.

17.00 Barnehagen stenger.