Me opplever Knarvik barnehage som ein trygg plass for jenta vår, der ho kan vere seg sjølv. Personalet er opne og inkluderande, og me opplever ein god kommunikasjon mellom oss foreldre og dei tilsette i barnehagen.

— Ole-Jørgen Storsæter
EnglishNorwegian