Pinnsvinhulen

Pinnsvinhulen

Pinnsvinhulen er en avdeling for barn i alderen 1-3 år.
Avdelingen har 14 plasser hver dag.
Avdelingen har et jevn fordeling av kjønn og alder.

Marianne K. Thunold er pedagogisk leder på avdelingen.
Marianne har flere års erfaring med arbeid blant de yngste i barnehagen.
I sitt pedagogiske arbeid vektlegger hun tilstedeværelse sammen med barna,
og å skape en trygg og god barnehagehverdag for hvert enkelt barn.

Øvrige ansatte på Pinnsvinhulen er:

Martha Stein – nestleder og  barnehagelærer.
Linda Kristin Solibakke – barne- og ungdomsarbeider.
Marny Eidsheim – barnehageassistent
Kristine Risa – barnehageassistent

EnglishNorwegian