Kråkereiret

Kråkereiret

Kråkereiret er en avdeling for barn i alderen 3- 4 år.
Avdelingen har plass til 24 barn hver dag.
Avdelingen har en jevn fordeling av gutter og jenter,
og det er god fordeling i forhold til alder.

Elisabeth Lundeby er pedagogisk leder på avdelingen.
Elisabeth har mange års erfaring som pedagogisk leder.

Øvrige voksne på avdelingen er:
Marianne Romarheim – nestleder og barnehagelærer.
Brit-Elin Helgeland – barne- og ungdomsarbeider.
Izabela Dziopa – barnehageassistent.
Jenelyn Lyngstad – barnehageassistent
Yuni Borge – barnehageassistent.

EnglishNorwegian