Aktiviteter

Fellessamling

To dager for uken har vi fellessamling med tema innen vennskap (vennesamling) eller med kristent innhold (kristensamling)
Vi deler barna i to grupper etter alder, og samler barna i foajeen og på fellesrommet. Samlingene knytter oss sammen og gjør oss til en stor felles barnehage.  Dette er ukens to høydepunkt for fellesskap og tilknytning.

Gjennom tema, fortelling, bibelfortellinger, samtale, sanger, rollespill og dukketeate prøver vi å lære barna de viktigste basiskvalifikasjonene, som for eksempel å vise omtanke, å dele, å hjelpe, å kompromisse for å løse konflikter, å gjenkjenne når andres følelser o.s.v., eller det kan også være å hilse, ta ordet og engasjere seg i prat med andre.

I samlingen bruker vi spørsmål og samtale til å utdype fortellingens innhold og mål.
Sanger og bøker/fortellinger om tema er også viktig i disse samlingene.
Personalet deles i team, og har ansvar for ulike tema gjennom året.
Tema for samlingene velges av barnehagens samarbeidsutvalg i planlegging av årsplan for barnehagen.
Dette er tema vi jobber med hele året.

Vennskap
Det å ta initiativ til og opprettholde vennskap, forutsetter en del slike basis-kvalifikasjoner. Vennskap med andre barn og voksne er viktig for trivsel og trygghet hos barna.

Voksenrollen
De voksne i barnehagen er viktige støttespillere i barnas lek og utvikling av vennskap og sosial kompetanse. I Knarvik barnehage er de voksne blitt bevisstgjort akkurat på dette. Vi prioriterer å være der barna er, være sammen med dem, gi dem trygghet og ro i leken og gi impulser og ideer der det trengs. Voksne er viktige rollemodeller for barna.

EnglishNorwegian