Aktiviteter

Lek

Vårt mål er å tilrettelegge for god tid til lek. Vi ønsker å skape et inkluderende lekemiljø som preges av fantasi, glede og kreativitet.

Leken skal ha en fremtredende plass i Knarvik barnehage.
Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.
Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement.

Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barnas vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

I Knarvik barnehage bruker vi barnas valg som et verktøy i utvikling og styrking av barnas lek og læring. I «barnas valg» møtes barna på tvers av venneforhold, det er alltid en voksen sammen med dem i leken. Gruppene er små og lekeaktiviteten bestemt på forhånd. Barnegruppen møtes til lek i en avsatt tid på dagen. Sammensetingen av gruppene er ulik fra gang til gang, store og små barn møtes. Barna blir godt kjent med hverandre og det er lett å inkludere alle.
Vi kan også gjennom disse valgene gi barna nye og ulike erfaringer i lek sammen med andre barn og voksne.

EnglishNorwegian