Aktiviteter

Primærgrupper

Hvert enkelt barn har sin egen primærkontakt blant de voksne på avdelingen. Denne voksne skal ha et ekstra ansvar for barnet og se til at barnet finner seg godt tilrette og har en god dag i barnehagen.

I løpet av barnehageuken samler de voksne sine primærbarn til pedagogiske aktiviteter som er tilrettelagt for barnets alder. Dette gir primærkontakten mulighet til å følge opp hvert enkelt barn.

Vi samarbeider også på tvers av avdelingene og har jevnlig primærgruppeturer for barna. På disse turene møter barna andre barn fra andre avdelinger som er på samme alder som barnet. Slik kan vi skape vennskapsbånd mellom fremtidige klassekamerater.

EnglishNorwegian