Aktiviteter

Interessegrupper

Fagområdene i barnehagens rammeplan inspirerte oss til å starte med interessegrupper for barna.

I interessegruppene gir vi barna mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter, og gir dem erfaringer og opplevelser knyttet til disse aktivitetene.
Gruppene gjennomfører vi en til to ganger for uken med fast tidspunkt,rom, grupper, barn og voksne.

Barna kan velge mellom blant annet forskning, matlaging, eventyr og drama, barnetrim, kor, musikk, dans og drama, ballspill,fotball, tur og naturutforskning, lesing med forming, spill og matematikk, snekring, forming m.m.

Personalet velger også grupper etter sine interesser, og derfor møter barna inspirerte og engasjerte voksne i disse gruppeaktivitetene.
Personalet bruker mye tid på å planlegge innholdet for interessegruppeaktiviteten for å sikre høy kvalitet i arbeidet.

Barna viser stor glede og begeistring for  disse gruppeaktivitetene.

EnglishNorwegian