Sosial kompetanse

Sosial kompetanse

Vårt mål er å gi barn og voksne kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon til å kunne samhandle konstruktivt med andre.

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Detter krever erfaring med og deltakelse i fellesskap. Barnehagen er derfor en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.
Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser.

Glede, humor og estetiske opplevelser skal være en del av barnas tilværelse i Knarvik barnehage.
Barnehagen skal bidra til at barnet utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer.

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barnas læring av sosiale ferdigheter.
Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problemadferd som diskriminering og mobbing.

Ukentlig har vi vennesamlinger som omhandler tema.

EnglishNorwegian