Mangfoldig naturglede i barnehagen.

Mangfoldig naturglede i barnehagen.

Vi ønsker en mer aktivt og bevist bruk av naturen i barnehagen vår,
og inviterte derfor inn en inspirator innen tema mangfoldig naturglede i barnehagen til planleggingsdagen i februar.
Lars Maanum som har mange års erfaring i arbeid med barn i naturen,
og forfatter av egen bok innen tema gav oss en innholdsrik dag med opplevelsestur i nærmiljøet vårt.
Vi fikk skjerpet iakttakelsesevnen, fikk kontakt med egen naturfølelse og fikk ny kunnskap om naturen.

EnglishNorwegian