Konsert med Bjarte Leithaug

Konsert med Bjarte Leithaug

Vi har fått besøk av Bjarte Leithaug og det er stor stemning i foajen.
Barna synger med på Bjarte Leithaug sine kjente barnesanger.
Flere av barna får være med å synge solo, og noen av barna er med på presentasjoner av sangene.
Vi er heldig som har kjente barnesang musikere i nærmiljøet vårt.

EnglishNorwegian