Åpningstider

Åpningstid: Barnehagen er åpen fra kl. 06.30 – 17.00, mandag – fredag.

Barnehagen er åpen 12 måneder i året.
Barna må ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.
3 uker ferie må taes ut sammenhengende i perioden medio juni til medio august.( uke 25 -uke 32)
Den 4. uken taes ut i sammenheng i en valgt uke i løpet av barnehageåret.
Det betales for 11 måneder i året.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, disse dagen har barna fri.

EnglishNorwegian