Antall, rom og form

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhengen i naturen, samfunnet og universet.

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.
Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid i sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling.
Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

EnglishNorwegian