Flotte aktiviteter for barna

Knarvik barnehage har tre satsingsområder som vi bygger vårt arbeid på: Sosial kompetanse – Omsorg – Lek = SOL

Denne SOLEN ønsker vi skal prege barnets utvikling og liv i barnehagen. Barna skal lære kunsten å omgås andre, deres barnehagehverdag skal være preget av kvalitet i relasjonene til andre mennesker, og de skal få mulighet til å utvikle seg i et miljø der leken har en sentral plass.

I Knarvik barnehage bruker vi barnas valg som et verktøy i utvikling og styrking av barnas lek og læring. I «barnas valg» møtes barna på tvers av venneforhold, det er alltid en voksen sammen med dem i leken. Gruppene er små og lekeaktiviteten bestemt på forhånd. Barnegruppen møtes til lek i en avsatt tid på dagen. Sammensetingen av gruppene er ulik fra gang til gang, store og små barn møtes. Barna blir godt kjent med hverandre og det er lett å inkludere alle.

 1. Fellessamling

  To dager for uken har vi fellessamling med tema innen vennskap (vennesamling) eller med kristent innhold (kristensamling)
  Vi deler barna i to grupper etter alder, og samler barna i foajeen og på fellesrommet. Samlingene knytter oss sammen og gjør oss …

  Find out more

 2. Lek

  Vårt mål er å tilrettelegge for god tid til lek. Vi ønsker å skape et inkluderende lekemiljø som preges av fantasi, glede og kreativitet.
  Leken skal ha en fremtredende plass i Knarvik barnehage.
  Leken har egenverdi og er en viktig side …

  Find out more

 3. Interessegrupper

  Fagområdene i barnehagens rammeplan inspirerte oss til å starte med interessegrupper for barna.
  I interessegruppene gir vi barna mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter, og gir dem erfaringer og opplevelser knyttet til disse aktivitetene.
  Gruppene gjennomfører vi en til to …

  Find out more

 4. Primærgrupper

  Hvert enkelt barn har sin egen primærkontakt blant de voksne på avdelingen. Denne voksne skal ha et ekstra ansvar for barnet og se til at barnet finner seg godt tilrette og har en god dag i barnehagen.
  I løpet av barnehageuken …

  Find out more

 5. Utelek

  Knarvik barnehage har et flott uteområde som gir barna mulighet til utfoldelse i et variert naturterreng.
  Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som vi ønsker å ta vare på i barnehagen vår.
  Vi ønsker også å gi barna impulser …

  Find out more

EnglishNorwegian