Søk om plass

Knarvik barnehage er med i samordnet opptak for Alver kommune og følger kommunens opptakskriterier.

Vi tar imot barn fra alle kommuner.

Søknaden sendes på elektronisk søknadsskjema via Alver kommune sin hjemmeside.

www.alver.kommune.no

Søknadsfrist for hovedopptaket/ nytt barnehageår er 1. mars.
Suppleringsopptak foregår hele året med utgangspunkt i ledige plasser gjennom barnehageåret og ventelister for plass i barnehagen vår.

Søknaden blir videresendt til barnehagen som behandler søknaden og tildeler plass.
Alver kommune sender via et elektronisk system ut svar om tildelt plass.

Før oppstart i barnehagen vil du få invitasjon til en besøksdag  i barnehagen og avdelingen barnet skal begynne på. Vi vil videre sende ut mer informasjon om barnehagen og tilvenningsdagene ca. 1 måned før oppstart. Om du har noen spørsmål tar du kontakt med oss.

EnglishNorwegian