Oppstart

Det er viktig at dere foreldre får et godt førstemøte med barnehagen.

Før oppstart vil dere bli innkalt til et foreldremøte for foreldre med «nye» barn i barnehagen vår. Der vil dere få hilse på personalet, se avdelingen og få en kort presentasjon av barnehagen. Her vil det også bli gitt en del informasjon om barnehagen, barnegruppen, rutiner og oppstart. Dere vil også få god mulighet til å få svar på spørsmål som dere lurer på.

Barnet som begynner i barnehagen vil få et personlig brev fra barnehagen, hvor vi ønsker det velkommen. I brevet vil det stå hvilken avdeling barnet skal begynne på, navnet på de voksne på avdelingen og tidspunkt for tilvenning.

Ved første tilvenningsdag vil dere møte barnets primærkontakt.
Det er den voksenpersonen som skal ta seg mest av barnet til å begynne med.
Når barnet skal begynne i barnehage, er det viktig at det knytter seg til en voksenperson først. Når barnet blir trygt, vil det etter hvert få tilknytning til flere voksne. Dette er spesielt viktig for de yngste barna.