Om oss

Knarvik barnehage er en heldags barnehage med 6 avdelinger. Barnehagen ligger sentralt plassert i Knarvik med skog og natur rett utenfor barnehagegjerde.

1.august 2009 flyttet barnehagen inn i et nytt bygg og utvidet virksomheten.
Barnehagen er den eldste heldagsbarnehagen i Lindås kommune. «Gamle» Knarvik barnehage ble bygget i 1980.

Nordhordland Indremisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband – Region Vest eier og driver barnehagen. Barnehagen blir drevet på ideelt grunnlag og eierne har aldri hatt som intensjon å drive kommersielt.

Trygghet, trivsel og tid

Vi bygger vår visjon på tre grunnleggende faktorer: trygghet, trivsel og tid. Vi vil sammen skape en barnehage som gir alle trygghet, trivsel og tid i barnehagehverdagen. Trygghet for barn, for foreldre og for personal. Trivsel for barn, for foreldre og for personal. Tid til barna, til foreldrene og til personalet.

Kristen profil

Knarvik barnehage har en vid praktisering av lovens kristne formålsparagraf. Vårt mål er å skape et barnehagemiljø som preges av våre kristne verdier. Dette skal skje i en åpen og trygg kontakt, og samarbeid med barnas hjem.

Barna vil i barnehagehverdag møte enkle kristne fortellinger og sanger, samt voksne som ønsker å være gode modeller for barna.
Vi markerer de kristne høytidene, og vi tar opp tema som omhandler etikk og verdier.