Fagområder

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Innholdet skal være allsidig og variert, og gi barnet opplevelser og erfaringer.

Områdene for læring er delt inn i sju fagområder som skal være representert i barnehagens gjennomgående og periodiske innhold. Til hvert fagområde er det formulert mål for barnas utvikling og læring og for personalets ansvar for læringsprosessen.

Arbeidet vil være tilpasset barnets alder, interesse og barnegruppens sammensetning.