Dagsrytmen

06.30 Barnehagen åpner.
Barna leveres på fellesrommet (1. etsaje). Rolig lek.
06.45 Medbrakt frokost.

07.30 Barnehagens ulike avdelinger åpnes.
08.30 Hovedfrokost ( medbrakt ).
08.50 Lek på avdelingen. Barnas valg.
09.30 Alle barna må være på plass eller gi beskjed om fravær.

09.30 Dagens pedagogiske aktivitet starter.
11.30  Lunsj.
12.00 Utetid/ Soving.
Pedagogisk aktivitet. Barnas valg.

14.30 Fruktmåltid.
15.00 Rolig lek på avdelingen eller lek ute.

16.15 Alle barna som ikke er hentet samles på fellesrommet (1. etasje). Rolig lek.
17.00 Barnehagen stenger.