Velkommen til bloggen vår

Sosial kompetanse

Vårt mål er å gi barn og voksne kunnskap, ferdigheter, holdninger og motivasjon til å kunne samhandle konstruktivt med andre. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Detter krever erfaring med og deltakelse i fellesskap. Barnehagen er derfor en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser skal.

Lek

Lek

Vårt mål er å tilrettelegge for god tid til lek. Vi ønsker å skape et inkluderende lekemiljø som preges av fantasi, glede og kreativitet. Leken skal ha en fremtredende plass i Knarvik barnehage. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av.

Kyllingbesøk

Kyllingbesøk

To små kyllinger besøkte barnehagen. Barna beundrer de små «nøstene».

Professor Bestemor

Professor Bestemor

Mer engasjert bestemor og professor skal du lete lenge etter. Barna storkoste seg med denne engasjerte bestemoren.

Barnehage med universell tilgjengelighet

Barnehage med universel tilgjengelighet formet etter rubiks slange som konsept Det arkitektoniske formspråket bygger på områdets karakter. Det nærliggende topografiske trekk har dannet inspirasjon for valgte formspråk. Et formspråk inneholdende dimensjoner som både relaterer seg til barns målestokk men og samtidig refleksjoner mot et flott landskap og utsyn. Et enkelt bygg i oppslag med tre like doble avdelinger som knytter seg sammen med fellesfunksjonene. Innkuttene hjelper på å lage overdekninger.

Inspirert av Rubiks slange

Inspirert av Rubiks slange

Då arkitekt Thomas Tysseland skulle teikna Knarvik Barnehage, starta han med å gå på leiketøybutikken. Han kjøpte Rubiks slange, det mekaniske puslespelet av 24 trekantar som ved vriding kan setjast saman til ulike former. Så sat han der på kontoret til M3 Arkitekter i Strandgaten, vrei på trekantane og kom til at her hadde han ein svært god idé. Det skulle visa seg at ideen var god nok til å.

Ny barnehage

Den nye barnehagen i Knarvik vert topp moderne. Målet er å ha klar seks avdelingar etter skuleferien neste år. Barnehagen si tomt ligg nær den nye vegen som vert bygt mellom Gjervik og Juvikstølen. ”Rubikk orm” Thomas Tysseland i M3 Arkitektar forklarar at deira skisse viser eit bygg i to etasjar. Du hugsar kanskje Rubikks orm, som gjekk som ein farsott over landet på 80-talet, etter at alle hadde gitt.

1 2 4 5