Kråkereiret

En avdeling for barn i alderen 3- 5 år

Kråkereiret er en avdeling for barn i alderen 3- 4 år. Avdelingen har plass til 24 barn hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling av gutter og jenter, og det er god fordeling i forhold til alder. Hildur Frigstad er pedagogisk leder på avdelingen. Hildur har mange års erfaring som pedagogisk leder. Øvrige voksne på avdelingen er: Stine Dahl – nestleder og barnehagelærer. Sølvi Sivertsen – barnehageassistent. Izabela Dziopa –.

Read Article

Humlebolet

En avdelingen for barn i førskolealder

Humlebolet er en avdelingen for barn i førskolealder. I år har vi 24 førskolebarn på denne avdelingen. Pedagogisk innhold og aktivitet er tilrettelagt for førskolebarn, og barna får god forberedelse til skolestart. Gruppen har en god fordeling i forhold til kjønn. Jon Helge Eikeland er pedagogiske leder på avdelingen. Jon Helge har jobbet mange år i barnehagen som barnehagelærer, og han har et brennende engasjement for tilrettelegging av pedagogisk aktivitet.

Read Article

Bjørnehiet

En avdeling for barn i alderen 3-5 år

Bjørnehiet er en avdeling for barn i alderen 3-4 år. Avdelingen har 24 plasser hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling av antall gutter og jenter. Aldersmessig har avdelingen også en jevnfordeling. Hilde Eggen er pedagogisk leder på avdelingen. Hilde har mange års erfaring som pedagogisk leder, og har jobbet mange år i Knarvik barnehage. Øvrige ansatte på Bjørnehiet er: Elise Marie Sandberg Lyngved – nestleder og barnehagelærer. Gunni Ånensen.

Read Article

Revehiet

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Revehiet er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har plass til 14 barn hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling i forhold til kjønn og alder. Marianne Knudsen er pedagogisk leder på avdelingen. Marianne har jobbet hos oss i mange år og har et stort hjerte for de minste barna i barnehagen. Øvrige ansatte på Revehiet er: Karoline Linga – nestleder og barnehagelærer. Torhild N. Vågen –.

Read Article

Maurtua

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Maurtua er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har plass til 14 barn hver dag. Dette barnehageåret har «Sukkermaurene» barnegruppen for 2 1/2 åringene våre sin plass på denne avdelingen. Vi har i år 6 barn som går i «Sukkermaurgruppen». Denne gruppen har sitt eget pedagogiske opplegg tilpasset aldersgruppen. Lillian Mostraum er pedagogisk leder på avdelingen. Lillian har et sterkt engasjement for små barn og deres medvikning.

Read Article

Pinnsvinhulen

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Pinnsvinhulen er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har 14 plasser hver dag. Avdelingen har et jevn fordeling av kjønn og alder. Elisabeth Lundeby er pedagogisk leder på avdelingen. Elisabeth har flere års erfaring med arbeid blant de yngste i barnehagen. I sitt pedagogiske arbeid vektlegger hun tilstedeværelse sammen med barna, og å skape en trygg og god barnehagehverdag for hvert enkelt barn. Øvrige ansatte på Pinnsvinhulen.

Read Article