Avdelinger tilpasset ditt barn

Kråkereiret

En avdeling for barn i alderen 3- 5 år

Kråkereiret er en avdeling for barn i alderen 3- 4 år. Avdelingen har plass til 24 barn hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling av gutter og jenter, og det er god fordeling i forhold til alder. Hildur Frigstad er pedagogisk leder på avdelingen. Hildur har mange års erfaring som pedagogisk leder. Øvrige voksne på avdelingen er: Savita D. Sæle – nestleder og utdannet lærer. Kirsti Mjøs – barnehagelærer Sølvi.

Les mer

Bjørnehiet

En avdelingen for barn i førskolealder

Bjørnehiet er en avdelingen for barn i førskolealder. I år har vi 19 førskolebarn på denne avdelingen. Pedagogisk innhold og aktivitet er tilrettelagt for førskolebarn, og barna får god forberedelse til skolestart. Gruppen har en god fordeling i forhold til kjønn. Hilde Eggen er pedagogiske leder på avdelingen. Hilde har jobbet mange år i barnehagen som barnehagelærer, og hun har et brennende engasjement for tilrettelegging av pedagogisk aktivitet for barn.

Les mer

Humlebolet

En avdeling for barn i alderen 3-5 år

Humlebolet er en avdeling for barn i alderen 3-4 år. Avdelingen har 24 plasser hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling av antall gutter og jenter. Aldersmessig har avdelingen også en jevnfordeling. Linda Marie Hetlebakke er pedagogisk leder på avdelingen. Linda Marie har mange års erfaring som pedagogisk leder, og har jobbet mange år i Knarvik barnehage. Øvrige ansatte på Humlebolet er: Glenn Roger Hovland – nestleder og barnehagelærer. Marianne.

Les mer

Revehiet

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Revehiet er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har plass til 14 barn hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling i forhold til kjønn og alder. Marianne Romarheim er pedagogisk leder på avdelingen. Marianne har flere års erfaring fra jobb i barnehage. Øvrige ansatte på Revehiet er: Karoline Linga – nestleder og barnehagelærer. Linghua Zeng – barne- og ungdoms arbeider. Torhild N. Vågen – barnehageassistent og hjelpepleier..

Les mer

Maurtua

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Maurtua er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har plass til 14 barn hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling på barna i forhold til alder og kjønn. Lillian Mostraum er pedagogisk leder på avdelingen. Lillian har et sterkt engasjement for små barn og deres medvikning i barnehagehverdagen. Hennes kreative evner er også synlig i det pedagogiske innholdet på avdelingen. Øvrige ansatte på Maurtua er: Ingjerd S..

Les mer

Pinnsvinhulen

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Pinnsvinhulen er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har 14 plasser hver dag. Avdelingen har et jevn fordeling av kjønn og alder. Elisabeth Lundeby er pedagogisk leder på avdelingen. Elisabeth har flere års erfaring med arbeid blant de yngste i barnehagen. I sitt pedagogiske arbeid vektlegger hun tilstedeværelse sammen med barna, og å skape en trygg og god barnehagehverdag for hvert enkelt barn. Øvrige ansatte på Pinnsvinhulen.

Les mer