Kråkereiret

En avdeling for barn i alderen 3- 5 år

Kråkereiret er en avdeling for barn i alderen 3- 4 år. Avdelingen har plass til 24 barn hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling av gutter og jenter, og det er god fordeling i forhold til alder. Elisabeth Lundeby er pedagogisk leder på avdelingen. Elisabeth har mange års erfaring som pedagogisk leder. Øvrige voksne på avdelingen er: Marianne Romarheim – nestleder og barnehagelærer. Linghua Zeng- barne- og ungdomsarbeider Brit-Elin Helgeland.

Read Article

Humlebolet

En avdelingen for barn i førskolealder

Humlebolet er en avdelingen for barn i førskolealder. I år har vi 24 førskolebarn på denne avdelingen. Pedagogisk innhold og aktivitet er tilrettelagt for førskolebarn, og barna får god forberedelse til skolestart. Gruppen har en god fordeling i forhold til kjønn. Hilde Eggen er pedagogiske leder på avdelingen. Hilde har jobbet mange år i barnehagen som barnehagelærer, og hun har et brennende engasjement for tilrettelegging av pedagogisk aktivitet for barn.

Read Article

Bjørnehiet

En avdeling for barn i alderen 3-5 år

Bjørnehiet er en avdeling for barn i alderen 3-4 år. Avdelingen har 24 plasser hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling av antall gutter og jenter. Aldersmessig har avdelingen også en jevnfordeling. Maria S. Hetlebakke er pedagogisk leder på avdelingen. Maria har flere års erfaring som pedagogisk leder, og har jobbet i Knarvik barnehage fra høsten 2019. Øvrige ansatte på Bjørnehiet er: Lillian Mostraum – nestleder og barnehagelærer. Torhild N..

Read Article

Revehiet

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Revehiet er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har plass til 14 barn hver dag. Avdelingen har en jevn fordeling i forhold til kjønn og alder. Savita D. Sæle er pedagogisk leder på avdelingen. Savita har jobbet hos oss i mange år og har et stort hjerte for de minste barna i barnehagen. Øvrige ansatte på Revehiet er: Ingjerd S. Nygaard – nestleder og barnehagelærer. Linda Kristin.

Read Article

Maurtua

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Maurtua er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har plass til 14 barn hver dag. Linda Marie Hetlebakke er pedagogisk leder på avdelingen. Linda Marie har jobbet mange år i Knarvik barnehage og har lang erfaring med arbeidet i barnehagen. Øvrige ansatte på Maurtua er: Kirsti Mjøs – nestleder og  barnehagelærer. Sølvi Sivertsen – barne- og ungdomsarbeider Charito L. Clave – barnehageassistent. Stine Syvertsen – barnehageassistent.

Read Article

Pinnsvinhulen

En avdeling for barn i alderen 1-3 år

Pinnsvinhulen er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen har 14 plasser hver dag. Avdelingen har et jevn fordeling av kjønn og alder. Marianne Knutsen er pedagogisk leder på avdelingen. Marianne har flere års erfaring med arbeid blant de yngste i barnehagen. I sitt pedagogiske arbeid vektlegger hun tilstedeværelse sammen med barna, og å skape en trygg og god barnehagehverdag for hvert enkelt barn. Øvrige ansatte på Pinnsvinhulen.

Read Article