Våre ansatte

Hildur Frigstad
Pedagogisk leder og barnehagelærer, Kråkereiret

Hildur Frigstad, pedagogisk leder og barnehagelærer på avdeling Kråkereiret.

Hildur har jobbet i Knarvik barnehage siden 2013.
Hun har tidligere jobbet som styrer og pedagogisk leder ved flere barnehager.Hildur er utdannet barnehagelærer  og har fordypning i naturfag miljølære.
I tillegg har hun videreutdanning i mentoring og veiledning.
Hildur har et stort engasjement i formidling til barn, og hun elsker samlingsstunder med sang og fortelling.