Pinnsvinhulen

Pinnsvinhulen

Pinnsvinhulen er en avdeling for barn i alderen 1-3 år.
Avdelingen har 14 plasser hver dag.
Avdelingen har et jevn fordeling av kjønn og alder.

Elisabeth Lundeby er pedagogisk leder på avdelingen.
Elisabeth har flere års erfaring med arbeid blant de yngste i barnehagen.
I sitt pedagogiske arbeid vektlegger hun tilstedeværelse sammen med barna,
og å skape en trygg og god barnehagehverdag for hvert enkelt barn.

Øvrige ansatte på Pinnsvinhulen er:

Marianne Romarheim – nestleder og  barnehagelærer.
Torunn Vassenden – barnehageassistent.
Marny Eidsheim – barnehageassistent
Janne Britt T. Fjellanger – barne- og ungdomsarbeider 60 % stilling