Kråkereiret

Kråkereiret

Kråkereiret er en avdeling for barn i alderen 3- 4 år.
Avdelingen har plass til 24 barn hver dag.
Avdelingen har en jevn fordeling av gutter og jenter,
og det er god fordeling i forhold til alder.

Elisabeth Lundeby er pedagogisk leder på avdelingen.
Elisabeth har mange års erfaring som pedagogisk leder.

Øvrige voksne på avdelingen er:
Stine Dahl – nestleder og barnehagelærer.
Linghua Zeng- barne- og ungdomsarbeider
Gunni Ånensen – barnehageassistent.
Torunn Vassenden – barnehageassistent.
Berit Langhelle – barnehageassistent.