Humlebolet

Humlebolet

Humlebolet er en avdelingen for barn i førskolealder.
I år har vi 31 førskolebarn på denne avdelingen.
Pedagogisk innhold og aktivitet er tilrettelagt for førskolebarn,
og barna får god forberedelse til skolestart.
Gruppen har en god fordeling i forhold til kjønn.

Hilde Eggen er pedagogiske leder på avdelingen.
Hilde har jobbet mange år i barnehagen som barnehagelærer,
og hun har et brennende engasjement for tilrettelegging av pedagogisk aktivitet for barn i førskolealder.

Øvrige ansatte på Bjørnehiet er:

Jon Helge Eikeland – nestleder og barnehagelærer.
Kirsti Mjøs -barnehagelærer
Renate Fuglevand – barne- og ungdomsarbeider.
Guro Cecilie Nordvik – barne- og ungdomsarbeider

— Administrator