Søk om plass

Knarvik barnehage er med i samordnet opptak for Alver kommune og følger kommunens opptakskriterier.

Vi tar imot barn fra alle kommuner.

Søknaden sendes på elektronisk søknadsskjema via Alver kommune sin hjemmeside.

www.alver.kommune.no

Søknadsfrist for hovedopptaket/ nytt barnehageår er 1. mars.
Suppleringsopptak foregår hele året med utgangspunkt i ledige plasser gjennom barnehageåret og ventelister for plass i barnehagen vår.

Søknaden blir videresendt til barnehagen som behandler søknaden og tildeler plass.
Barnehagen sender ut svar om tildelt plass.

Ønsker dere å legge ved noen form for dokumentasjon til søknaden skal denne dokumentasjonen sendest til:
Alver kommune, Dokumentsenteret, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø.