Søk om plass

Knarvik barnehage er med i samordnet opptak for Lindås kommune og følger kommunens opptakskriterier.

Vi tar imot barn fra alle kommuner.

Søknaden sendes på elektronisk søknadsskjema via Lindås kommune sin hjemmeside.

www.lindas.kommune.no

 

Søknaden blir videresendt til barnehagen som behandler søknaden og tildeler plass.
Barnehagen sender ut svar om tildelt plass.

Ønsker dere å legge ved noen form for dokumentasjon til søknaden skal denne dokumentasjonen sendest til:
Lindås kommune, Dokumentsenteret, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø.